Liberalerna i Båstad har länge kämpat för att få till stånd ett Ungdomsråd i kommunen. Beslut är fattat om att inrätta Ungdomsråd men inget har hänt under de senaste åren. Dagens kommunledning prioriterar inte detta.

Men vid kommunstyrelsemötet i december kom vi ett steg närmare. Liberalernas motion om Ungdomsråd fick som det heter på fackspråk, bifall och dessutom så avsätts 250 00 kr för att ungdomsrådet ska komma igång under 2018.

Ett ungdomsråd ger unga en röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka nutids- och framtidsfrågor i vår kommun.

Trägen vinner och grattis till våra ungdomar. Ni får under nästa år en inbjudan om att delta i detta ungdomsråd – ta chansen! Framtiden tillhör Er.