Se alla

Första steget på resan

Söndag 23 oktober 2022

Även om valet är överstökat och vi är i full gång med att besätta representanter i olika nämnder och styrelse för nästa mandatperiod, så fortgår arbetet. Just nu ligger förslag på beredning i kommunen. Att alla elever, 13-16 år, ska åka kollektivt till skolan istället för kommunala skolskjutsar. Det skulle dessutom ge dessa ungdomar möjligheten att kunna nyttja kollektivtrafiken på fritiden i hela Skåne. 

”Detta är ett väldigt Liberalt förslag, då det ökar friheten för både unga och deras föräldrar. Liberalerna jobbar hårt för att öka kollektivtrafiken och ge ungdomarna möjligheten att använda densamma.”, säger Liberalernas ordförande tillika ledamot i Utbildningsnämnden Mats Lundberg. Han fortsätter:

”Vi ser detta som första steget i resan och hoppas utöka åldersspannet i enlighet med vårt valförslag.”