Uttalande med anledning av beslutet om skolstruktur på Norra sidan.

Beslutet i utbildningsnämnden är ett långsiktigt mål. För att nå en optimal skolorganisation. Planeringen för skolor är långsiktiga och det är inget som kommer att ske snabbt.

Vi vill med detta beslut ta höjd för en skola i Hemmeslöv som kan växa samt att mark reserveras, så att vi på sikt inte blir trångbodda. Utbyggnadstakten måste hanteras med varsamhet för att inte äventyra ekonomin i kommunen. Framför allt skall våra barn alltid få de bästa förutsättningar för en god utbildning. Östra Karups skola är nyrenoverad och eleverna har bra studieresultat och skolan kommer att vara en väl fungerande skola under lång tid framöver.

Moderaterna Socialdemokraterna Liberalerna