Se alla

Halvlek

Vad har Liberalerna Båstad gjort sedan valet?

Tisdag 5 januari 2021

Det har gått drygt två år sedan vi fick fyra mandat i Båstads kommunfullmäktige. Vi genomförde ett bra val och vi hade en bra valplan med tydliga budskap i våra Liberala hjärtefrågor. 

Efter valet bjöd Thomas Andersson in övriga partier till samtal om kommande styre (utom Bp och SD). Efter tuffa förhandlingar kom vi överens med Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna om en gemensam väg fram för vår kommun. Det blev Samverkan för Bjäre, SfB. 

Nu måste vi ställa oss dessa frågor: 

1. Har vi Liberaler gjort nytta för kommunens invånare?
2. Har vi Liberaler genomfört den politik vi lovade i vår valplan? 

Nedan ser gör en uppföljning från vår valplan: 

HELA BJÄRE – VARJE DAG – ett långsiktigt ansvar för vår kommun och våra hjärtefrågor 

Skolan först – utbildning, barn och unga
Vi har fastställt en långsiktig skolstruktur med förutsättningar att rekrytera legitimerad personal till en god arbetsmiljö för elever och anställda. Det blir lite större skolenheter. Det behövs för att rektorerna ska kunna planera för god undervisning och ge stöd till alla elever. Strandängsskolan och skolan i Östra Karup ska vara kvar, Sandlyckeskolan läggas ner, Förslövs skola delvis nybyggas och en helt ny skola i Västra Karup. Vi har beredskap för att bygga i Hemmeslövsområdet om/när behovet uppstår. 

Integration 
Här har vi tyvärr inte gjort märkbara insatser. Dessutom har Corona-pandemin ändrat de förutsättningar vi hade när vi gjorde vår valplan. Frågan finns kvar. 

Trygghet 
En säkerhetssamordnare har vi numera i kommunen. Förhoppningsvis kan han få möjlighet att koncentrera sig på annat än den pågående pandemin. Trygghetsmätningarna ger fortfarande fina resultat. 

Närdemokrati 
Vår egen kommunfullmäktigeordförande har bjudit in byaråden till byarådsslag. Ett initiativ för att stärka den lokala demokratin. Vi har medverkat till att Torekovboerna fått möjligheten att ta fram sin vision för utvecklingen av sin ort. Vi har lyssnat på våra medborgare under processen att besluta om skolorganisationen och om kommunens översiktsplan, ÖP. 

Vård och omsorg
Liberalerna har medverkat till att personal kan anställas på Haga Park. Byggnaden var en sak, men resurser för verksamheten hade man inte tänkt på. 

Företagsamhet och näringsliv
Samarbetet med Båstads Turism och Näringsliv, BTN har utvecklats. Vi har en gemensam näringslivscoach och vi äger gemensamt en liten andel av flygplatsen. Besöksnärings- och evenemangsstrategi har vi tagit fram i samarbete med det lokala näringslivet, BTN och våra lokala politiker. Gruppledarna i SfB har öppnat upp för möten med företrädare för näringslivet. Inte så att näringslivet ska ta politiska beslut, men för att vi politiker kan få ett ännu bredare underlag för att ta våra politiska beslut. Vi har samverkat med näringslivet om utsmyckningen av Köpmansgatan och även Lejongapstrappan kommer vi att ta tag i. 

Miljö 
Kommunen, NSVA och Sydvatten arbetar tillsammans för att säkra drickvattensförsörjningen till den sydliga kommundelen. Viktigt att alla kommuninvånare har tillgång till vårt viktiga livsmedel hela året. 

Miljöbokslut genomfördes och presenterades 2019. Vi har fortfarande mycket kvar att arbeta med, men nu har vi ett känt utgångsläge och behöver inte att hitta på åtgärder utan att de är väl underbyggda. 

Kultur 
Vår motion om Kulturgaranti för alla kommunens barn röstades igenom i fullmäktige. Nu finns det ett politiskt beslut bakom att alla barn ska garanteras minst en kulturell upplevelse varje år. I den beslutade ÖP:n bevakas kulturfrågorna samtidigt som grunden finns för utveckling av kommunen. 

Om socialtjänsten 
Det har skrivits mycket om denna fråga i pressen. Nu blir det en egen socialnämnd som ska säkra att våra mest utsatta – barnen – ska få det stöd de behöver och har rätt till. 

Lite smått och gott
När SfB tog över 2019-01-01 låg en hög med 37 motioner – varav 14 från Liberalerna – och fem medborgarförslag. Vissa hade kommit in till kommunen redan under 2015. SfB har betat av högen och numera följer vi det beslutade regelverket att behandla inkomna motioner och medborgarförslag inom ett år. 

Slutord
Det är min bestämda uppfattning att det åter finns arbetsglädje i kommunhuset och jag hoppas att det har spritt sig till alla våra verksamheter. Arbetsglädje och förtroende för den politiska ledningen är basal för att förvalta och utveckla vår kommun. Förtroende kan enbart uppnås när man har respekt för sina olika roller och är tydlig från den politiska ledningen. Då kan vi leverera god service till våra medborgare. 

Sedan måste jag tyvärr påpeka att vi – precis som stort sett alla kommuner – har stora ekonomiska utmaningar framför oss. Vi har en besvärlig befolkningspyramid där färre ska försörja flera. Dvs vi har färre skattebetalare och flera barn, unga och äldre som alla är värda en god, skattefinansierad verksamhet. Här gäller det att tänka både klokt och långsiktigt. Därför behöver vi Liberaler i Båstad vara med att styra kommunen! 

Svaren på mina två frågor i början av denna sammanfattning är: JA! Men vi har mera att göra och liberal politik behövs! 

 

Med vänliga hälsningar från (Bir)Gitte Dahlin, Gruppledare Liberalerna Båstad