Vi har lämnat in en motion till kommunfullmäktige för att kommunen ska ta  fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av kommunens idrottshallar.
Nyttjandegraden av våra idrottshallar är otroligt hög då de används både av skolor och föreningar och därmed slits de också starkt. För att kunna hålla en bra nivå på hallarna behöver kommunen göra en plan på var, hur och när kommunens alla hallar kommer att bli upprustade.

Här kan du läsa HD artikel av denna motion.