Utbildningsnämnden har idag haft sammanträde. På mötet idag fick Socialdemokraterna ta den tomma platsen då Sverigedemokraterna uteblev.

Bland informationen vi fick idag kom det glädjande siffror på att meritvärdena (betygen) ökar i kommunen. Östra Karup och Förslöv visar på tydlig positiv skillnad jämfört med förra året. Ett steg närmre målet om 10 bästa skolkommun. Tillgången på platser i förskolan ser bättre ut än på länge. Till nästa vår kommer nya förskolan i Hemmeslöv att ge ett rejält tillskott på platser.

Den större frågan som idag var uppe till beslut var den långsiktiga inriktningen på skolstrukturen i norra delen av vår kommun. Det beslut som Moderater, Socialdemokrater och vi Liberaler tog idag är att långsiktigt gå mot en större samlad skola och till protokollet kommer det att stå att uppdraget blir att snarast börja med planering av en F-6 skola i Hemmeslöv. Den initiala planeringen av mark skall ta höjd för helheten.

Detta innebär inte med automatik vilket andra (BP) vill göra gällande att Östra Karups skola ska rivas och att det ska byggas bostäder på Strandängsskolan. Planering för skolor är långsiktiga och det är inga förändringar som ska ske snabbt. Vi vill med detta beslut att det tas höjd för en skola i Hemmeslöv som kan växa och att marken reserveras så att vi inte på sikt blir trångbodda.

Utbyggnadstakten måste hanteras med varsamhet för att inte äventyra ekonomin i kommunen och framför allt att våra barn alltid får de bästa förutsättningarna för en god utbildning. Östra Karup skola är nyrenoverad och eleverna har goda studieresultat och skolan kommer att vara en väl fungerande skola under lång tid.