Se alla

Liberal tanke: Stärkt kommunalt stöd till föreningslivet

Fredag 7 september 2018

På Bjäre finns ett rikt utbud av föreningar vars medlemmar skapar värden till vårt lokala samhälleinom idrott, folkhälsa, kultur och socialt omhändertagande. De kommunala bidrag som årligen delas ut till föreningarna är ofta helt avgörande för föreningarnas ekonomi – för att klara av att genomföra verksamhet och underhålla anläggningar. Det är därför viktigt att samtliga bidragsformer – verksamhetsbidrag, driftsbidrag och investeringsbidrag – bibehålls för att ge en ekonomisk grundtrygghet till föreningarna.

På två punkter skulle jag vilja se en utveckling av bidragsformerna för att stärka kommunens stödtill föreningslivet:

  • Utöka verksamhetsbidraget till att gälla aktiviteter även för vuxna. Idag är verksamhetsbidraget (18 kr per barn per tillfälle) ett mycket bra sätt att stödja verksamhet. Pengar går till de föreningar som har aktiviteter och i förhållande till omfattningen på dessa aktiviteter och därför också i förhållande till deras driftomkostnader. För några år sedan utökades stödet till att inkludera de allra yngsta och de något äldre, dock till lite lägre nivå (6 kr per person och aktivitet i åldrarna 4-6 år och 21-25 år). Mitt förslag är att utöka omfattningen av bidraget ytterligare så att det ersätter ett aktivitetstillfälle med 6 kr per person för alla över 25 år. Det skulle ge ett utökat stöd till verksamheten i pensionärsföreningar och kulturella föreningar samt också göra väldigt gott för alla föreningar med organiserad vuxenidrott.
  • Inför ett nytt bidrag som stödjer föreningarnas sociala engagemang. En ny bidragsform behövs för att stödja sociala projekt som genomförs parallellt med den huvudsakliga verksamheten i föreningen. Exempel på sådana projekt som skapar sociala mervärden runt föreningen är After school på Båstads GIF och Big Chill på Västra Karups IF.

Jens Nygren