Jag vill att alla barn ska ha en chans! Med det menar jag en riktig chans att som vuxen delta i arbets- och samhällslivet. En viktig förutsättning för detta är att de får en god utbildning!

Det finns många tyckanden när det gäller hur stor eller liten en F-6 grundskola ska vara.  Vad ska man då tro? Hur ska man som förälder känna sig trygg med att ens barn får den utbildning de behöver?

Liberalerna lyssnar på föräldrarna och pedagogerna, för där finns kunskap och förväntningar på framtiden. Vi vill ha så pass stora enheter att eleverna kan hitta kamrater och skolan kan rekrytera duktiga pedagoger. Allt för att säkra barnens utveckling och utbildning.

Väldigt få pedagoger uppskattar att få spendera arbetstiden i bil mellan mindre skolor och föräldrar uppskattar inte när det saknas resurser,  som när omsättningen av pedagoger är stor eller när det är väntetid för samtal med kurator eller skolsköterska.

Pedagogerna uppskattar däremot att ha kollegor att diskutera och samarbeta med samt att fördela de många arbetsuppgifter som finns på skolan såsom rasttillsyn mellan flera. Det främjar tryggheten att det finns flera vuxna på en skola och då hinner pedagogerna ägna sig åt det viktigaste: Undervisning av eleverna!

Liberalerna prioriterar F-6 skolenheter med minst 140 elever, vilket fortfarande är en liten skola. Redan i dag har vi skolor som är större – till exempel i Båstad och Förslöv. Det är bra skolor och det kommer inte in klagomål på att de är för stora. Däremot finns det synpunkter på att kurator och skolsköterska inte är på plats varje dag, vilket är ett resultat av att skolorna är för små för att dessa viktiga medarbetare kan ha heltidstjänster.

Även en stor skola med 600-900 elever kan byggas och organiseras klokt. Det har andra kommuner redan gjort. På det sättet upplevs skolan som ganska liten, men med skillnaden att kurator, skolsköterska och specialpedagoger finns på plats varje dag. Bra för alla elever och speciellt för elever i behov av särskilt stöd.

Till detta ska läggas att vi har lärarbrist i Sverige. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare om vi ska attrahera duktiga lärare. Det är även brist på skolsköterskor, specialpedagoger, fritidspedagoger och förskollärare. Vi kommer att klara bemanningen på våra skolor om vi kan erbjuda heltidstjänster, kollegor och en god arbetsmiljö.

Sist men inte minst måste vi tänka på ekonomin. Liberalerna vill hellre lägga pengar på pedagoger än på hyreskostnader. Om vi ska ha små grundskoleenheter i alla tätorter måste vi minska på lärartätheten, annars räcker pengarna helt enkelt inte till.

Liberalerna vill tänka och agera för framtiden och säkerställa att kommunens barn får en god utbildning. Vi vill ha en stabil skolframtid för barnen på Bjäre, inte skapa oro med ogenomtänkta politiska utspel för att vinna röster i nästa val. Barnen är för viktiga för det!

Birgitte Dahlin