Arkitektur påverkar alla vare sig man är medveten om det eller inte. Det är därför viktigt att de val vi gör nu, den planering och den byggnation som utförs är resultatet av noggranna överväganden och med ambition att skapa en långsiktigt hållbar miljö av arkitektonisk kvalitét. Med betoning på vad arkitektur kan göra och med gemensam målsättning och med engagemang för allt i vår byggda miljö skapar vi ett levande och attraktivt Bjäre att leva och verka i.

Dessutom så hoppas vi att ett arkitekturprogram kan komma in som en del i vår nya Översiktsplan som är under utarbetande. En samlad syn på  arkitektur- och gestaltningsfrågorna i vår kommun är viktig och därför lämnar Liberalerna in följande motion: 

”Båstad/Bjäre växer för fullt. Byggnationen har tagit fart och kommer att hålla i sig många år framöver. För att vi ska ha en fortsatt levande, hållbar och vacker bygd behövs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågor.

För att främja god arkitektur och för att utveckla, förnya och bevara vårt Bjäre behöver arbetet att skapa framtida livsmiljöer stärkas. Hus, orter och stadsrum ska utvecklas mot ett alltmer hållbart samhälle, med trivsamma miljöer som inbjuder till ett rikt och varierat liv, både på landsbygden och i tätorten. Historiska värden och lokala särdrag ska betonas som en förutsättning för utveckling av god arkitektur.

Arkitekturen ska bidra till utvecklingen av det goda samhället, som inbjuder till ett rikt liv, med människan i centrum.

Vi Liberaler vill med denna motion att

BÅSTADS KOMMUN TAR FRAM ETT ARIKTEKTURPROGRAM

Målet med arkitekturprogrammet är att alla aktörer i stads- och landsbygdsutveckling får en gemensam plattform med vissa riktlinjer att förhålla sig till.

Båstad december 2017
LIBERALERNA I BÅSTAD

Thomas Andersson                   Mats Lundberg                       Catarina Fryland”