Se alla

Ny ordförande för Liberalerna i Båstad

Söndag 6 mars 2022

Vid vårt årsmöte den 2 mars, fick vår förening ny ordförande. Mats Lundberg, föreningens vice ordförande tog över ordförandeskapet efter avgående Thomas Andersson.

Thomas har under många år förtjänstfullt lett föreningen, men nu var det dags att lämna över till ny förmåga. Mats har under många år varit med i styrelsen och är en sann liberal. Övriga styrelsemedlemmar är: Gitte Dahlin, Louise Dock, Jenny Hamringe och Catarina Fryland.

Vid årsmötet fastställdes även vår fullmäktigelista inför höstens val. Listan präglas både av värdefull kompetens och handlingskraft. Under den gångna mandatperioden har vi varit synnerligen aktiva i nämnder och styrelser och detta har givit avtryck i den förda politiken i kommunen. Denna kompetens vill vi ta till vara och samtidigt se till att skola in våra nya kandidater.

Gruppledare Gitte Dahlin säger.

Det känns mycket bra att vår lista har många nya namn som är beredda att föra fram vår liberala politik. Vi ser det som ett tecken på att liberalerna behövs.

Vårt första namn är Gitte Dahlin
Hon är en engagerad politiker som har stor kunskap inom hela kommunens uppgiftsområden. Hon sitter i kommunstyrelsen och är också ordförande i Båstadhem.

Som nummer två på listan står Mats Lundberg
Mats är en erfaren politiker som främst har engagerat sig för barn och unga i utbildningsnämnden. Mats är också ordförande i Tillgänglighetsrådet.

Vårt tredje namn är Jenny Hamringe
Hon är ny på vår lista men har stor erfarenhet inom kommunal verksamhet och brinner för frågor som rör våra äldre. Idag är Jenny vår ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.

På plats nummer fyra står Jens Nygren
Han brinner för många frågor – hållbarhet, ett levande Bjäre, den idéburna sektorn och barn och unga.

Gitte Dahlin säger:

Liberalerna i Båstad är ett socialliberalt parti där demokrati och dess värde står högt på dagordningen, samtiden har bevisat att detta aldrig kan tas för givet. Vi kommer att fortsätta ta ansvar för Båstad. Vi lyssnar, vi stödjer och vi genomför.