I Liberalernas valtidning som gick ut som en bilaga till Bjäre Nu, i vecka 35, har jag gjort en intervju med Jessica Arvidsson angående hennes doktorsavhandling som handlar om ett aktuellt ämne – sysselsättning och social rättvisa för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

“Jag beklagar att jag uttryckt mig otydligt till Jessica Arvidsson vad denna intervju skulle användas till. Ansvaret är helt mitt och jag ber än en gång Jessica Arvidsson om ursäkt.”

Thomas Andersson
Ordförande för Liberalerna i Båstad