För att säkra en långsiktig vattenförsörjning kring södra delen av kommunen vid Torekov med omgivningar behövs en förstärkning. Fullmäktige har fattat beslut om delägarinträde till Sydvatten ska ske för försörjning av den södra delen av kommunen och att norra delen försörjs med egen produktion.

Förvaltningen har tillsammans med Sydvatten tagit fram ett avtal för delägarinträde i Sydvatten. Detta har nu kommunstyrelsen sagt ja till. Det innebär en nyemission om 10,3 mkr – Båstads teckningslikvid för delägarskap. Det innebär också att kommunen och Sydvatten investerar i en överföringsledning mellan Ängelholm och Grevie kyrkby om 58 mkr, och där Båstads kommun andel är 22 mkr. Arbetet beräknas påbörjas i slutet av 2018.

Den framtida kostnaden för vatten regleras i en modell där kommunen årligen betalar 3,8 mkr och dessutom en rörlig avgift om 0,70 kr/kbm. Detta innebär en kostnad om ca 4 kr/kbm. För en normalvilla med förbrukning om 150 kbm/ år en årlig kostnad för vatten på ca 600 – 700 kr.

Sydvatten räknar med att leverans av de första vattendropparna från Sydvatten (Bolmenvatten) kommer i våra kranar under 4 kvartalet 2020.

Vi Liberaler känner tillfredsställelse med denna lösning. Det är viktigt att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen i tillräcklig mängd, av god kvalité samt att det kan nå ut till kunderna. Vi hoppas bara att vi kan klara vattenförsörjningen de närmaste åren själva under torra somrar – speciellt i Torekovsområdet.