Ett samhälle som vill främja social rättvisa måste stödja alla människors möjligheter att oavsett funktionsförmåga kunna välja sysselsättning. Såväl det offentliga som den privata sektorn behöver tydligare betrakta personer med intellektuell, psykisk och fysisk funktionsnedsättning som en viktig resurs i samhället och på arbetsmarknaden; se dem som personer med förmågor som riskerar att döljas bakom kategorier, fördomar och föråldrade strukturer.

Med två motioner vill Liberalerna Båstad att Båstads kommun ska vara ett föredöme när det gäller att skapa praktikplatser åt de personer som har beslut om Daglig verksamhet och dels att kommunen ser till att tillsammans med arbetsförmedling och andra samarbetspartners finner nya vägar och metoder ut på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Läs våra motioner EFS-fonden – funktionsnedsatta och Daglig verksamhet – motion