• Verka för tillräckligt med händer och hjärtan i all omsorg – det ger kvalitet. 
  • Ge den enskilde möjligheter att välja utifrån sina behov. Den som inte har förmågan att själv välja ska ges stöd på ett sådant sätt att det garanteras en god livskvalitet för den enskilda. 
  • Verka för gratis kollektivtrafik för våra äldre. 
  • Skapa mötesplatser för våra äldre. 
  • Varje månad köra våra äldre till maten och gemenskapen, istället för att köra maten till de äldre och ensamheten.  

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.