Se alla

Attraktiva Bjäre

Vårt Bjäre ska ge goda möjligheter att bo, leva och verka i, året om. Hållbart ska vi dela vår fantastiska natur med både invånare och besökare. Nya som gamla invånare erbjuds att ta del av vår demokratiska gemenskap med kvaliteter och aktiviteter för hela livet och alla åldrar. 

Med detta som utgångspunkt ges vi möjligheten att öka antalet invånare och därmed öka skatteintäkterna för att säkra den goda kvaliteten i skola, vård och omsorg. Därutöver vill vi bl.and annat: 

 • Förstärka den lokala demokratin genom samverkan med föreningar, bygdegårdar etc. 
 • Ytterligare stärka hållbarhetsarbetet mot en fossilfri kommun, men även genom att vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. 
 • Arbeta aktivt för att få flera gång- och cykelvägar – de flesta med belysning. 
 • Uppmuntra till entreprenörskap och underlätta för företagande samt näringslivet. 
 • Ta tillvara föreningars och andra aktörers initiativ för att stärka vårt kulturliv. 
 • Utöka kollektivtrafiken så att hela landsbygden kan leva. 
 • Möjliggöra boende på landsbygden och arbete i en tätort, eller tvärtom.  
 • Säkra en god tillgång av bostäder och en bostadsmarknad i balans. 
 • Stärka vandringslederna för att alla ska få tillgång till naturen då det ökar folkhälsan. 
 • Aktivt verka för en fortsatt trygg kommun. 
 • Främja ett rikt kulturliv