Se alla

Hållbara Bjäre

För att Bjäre ska kunna vara attraktivt även för kommande generationer behöver vi säkerställa hållbara beslut. Hållbart såväl ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi vill verka för: 

Kollektivtrafik

 • Erbjuda gratis kollektivtrafik inom kommunen för ungdomar upp till 19 år 
 • Kollektivtrafiken ska nå ut till alla skolor, fritidsgårdar och idrottsanläggningar i kommunen och koordineras med tågens avgångstider i Båstad och Förslöv. En fungerande och utökad kollektivtrafik, anpassad efter behovet av den inte för att alla timmar ska ha samma avgångar. Vår roll blir att påverka regionen att tänka annorlunda för förbättra både var och när kollektivtrafiken finns.

Cykling och cykelvägar 

 • Etappvis etablera cykelväg mellan Torekov-Västra Karup – Grevie och Östra Karup – Hasslöv
 • Effektiv process i planerande och färdigställande av cykelvägar. Genom att skriva bättre exploateringsavtal vid vägbyggande och beslut om detaljplaner, säkerställer vi att cykelvägarna också blir av. 

 Omställning till ett hållbart Bjäre 

 • Byte av kommunens fordon till enbart fossilfria alternativ  
 • Tillhandahålla parkeringsplatser med laddmöjlighet för elbilar i kommunens alla orter och turistmål 
 • Koldioxidneutrala kommunala verksamheter 
 • All kommunal verksamhet är fossilfri till 2026  
 • Minimera att exploatera jordbruksmark 
 • Verka för att den kollektivtrafik som bemannar centralorten ska vara elektrisk 
 • Att utveckla Bjäre som hållbar turistdestination 
 • Att stödja initiativ från lantbruket för hållbar och ekologisk produktion av livsmedel 
 • Erbjuda energirådgivning åt företag och föreningar i kommunen 
 • Att kommunens mark, parker och vägområden används för att skapa ängsmarker och ökad biologisk mångfald