• Aktivt stödja byaråd, föräldraföreningar, ungdomsråd, pensionärsråd, handikappråd, idrottsföreningar och andra föreningar i vår kommun.
  • Råden och föreningarna ska få en rejäl möjlighet att påverka de politiska besluten som remissinstans och vara delaktiga under hela mandatperioden – inte enbart när det är val.
  • Bjuda in allmänheten till möten om viktiga frågor som kan påverka närsamhället.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.