Se alla

Nyfikna Bjäre

Skolan först – friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. En likvärdig skola av hög kvalitet är den bästa investeringen ett samhälle kan göra. Kunskap är biljetten till ett liv som man styr över själv.  

Med vår nya skolstruktur, vill vi vill att varje skola på Bjäre ska erbjuda en utbildning som ger alla elever möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och emotionellt. Läromedel ska vara moderna och tillräckliga.  

  • Lärartäthet 
  • Barn och elever är värda välutbildade lärare. De fortsatt ska möta behöriga lärare 
  • Det ska finnas många andra vuxna i skolan så att det alltid finns någon som ser barnen och eleverna – någon som de kan vända sig till
  • LäxhjälpIbland behövs lite extra hjälp. Studieresultat ska inte bero på föräldrar eller syskon som hjälper. Vi vill att det ska finnas hjälp med läxor på alla våra skolor.
  • Meningsfull och trygg vardag i förskola och skola 
  • Ökad fysisk aktivitet, för att förebygga social ohälsa och öka glädje och gemenskap 
  • Bättre självkänsla och tillhörighet, för att minska riskerna att hamna i någon form av ohälsa senare i livet till exempel ”Aktiv Fritid”  
  • Gratis kollektivtrafik för alla skolungdomar för att kunna nyttja fritidsverksamhet 
  • Skapa framtidens bibliotek, för mötesplatser och sammanhang. Bibliotek ska finnas i alla våra tätorter och vara öppna på kvällar och helger. Inte bara för att låna böcker och läsa, utan för att mötas och ta del av aktiviteter och få ett sammanhang ex. Språkkaféer.