Se alla

Omtänksamma Bjäre

Varje människa har rätt att bli bemött med respekt och omtanke samt bli lyssnad till. För oss liberaler är omtanke för alla en självklarhet. Vi vill ge uttryck för denna omtanke genom en god omsorg för alla, inte minst våra äldre och svaga oavsett var du bor på Bjäre.

  • Mötesplatser och aktiviteter 
  • Motverka ofrivillig ensamhet, i samarbete med föreningslivet t.ex. samordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans för alla 
  • Skapande av mötesplatser som ex bibliotek, bygdegårdar etc. för alla och kontaktytor mellan äldre och yngre personer
  • Personer inom daglig verksamhet ska få friskvårdsbidrag 
  • Moderna bibliotek ska attrahera alla åldersgrupper och öppettiderna ska vara anpassade utifrån alla åldersgrupper i samhället. 
  • Utvecklad kollektivtrafik 
  • Möjlighet att ta sig mellan landsbygd till tätorter för att få tillgång till skolor, mötesplatser och fritidsaktiviteter. Vi vill att barn och unga ska ha möjlighet att själva röra sig mellan olika aktiviteter och då behövs bra kommunikation. Med en fungerande kollektivtrafik förenklar vi både för barn och deras föräldrar.