• Skapa den bästa möjliga grundskolstrukturen, för att attrahera duktiga pedagoger och skickliga skolledare. På så sätt får elever en bra utbildning samt de riktiga förutsättningarna för en socialt inkluderande miljö för alla.
  • Garantera att det finns förskola i alla våra sex större tätorter för att undvika långa transporter för små barn.
  •  Verka för att alla skolenheter anpassas till dagens och morgondagens läroplaner – inte gårdagens.
  • Ta till vara professionens kunnande istället för politiska hitta-på-lösningar.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.