MÄNNISKOSYNEN

För att undvika att samhället delas upp i ”vi och dom” måste vi arbeta aktivt med, att alla människor har lika värde och att alla kan bidra till samhällets utveckling. Några grundbultar i detta arbete är

 • Bibehålla och stärka befolkningens välkomnande engagemang till alla medborgare
 • Föra en aktiv dialog mellan människorna och politiken just gällande invandring och flyktingar
 • Lyssna på oron och ta funderingarna hos medborgarna på allvar och visa på möjligheterna
 • Visa vad vi alla bidrar med och skapa möten och mötesplatser

MEDARBETARNA

Nyckeln till Båstads kommun framgång är medarbetarnas kompetens och engagemang. Därför måste vi

 • Föra en medarbetarvänlig politik
 • Visa ett tydligt ledarskap att vi tror på medarbetarna, ger dem tydliga mål och kompetens och resurser som behövs för att de ska kunna göra ett bra jobb
 • Skapa ett tillitsfullt förhållande till våra medarbetare
 • Se till att alla växer i sina yrkesroller

LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR

För att klara av välfärden och de mål vi sätter upp måste vi ha kontinuitet och samsyn över partigränser under många år och dessutom

 • Se helheten i vår uppgift och våra beslut
 • Ta helhetsgreppet och finna lösningar där synergi- och samverkanseffekter ger bästa valuta för investerade pengar
 • Kräva bra och grundliga underlag som visar hur allt hänger ihop
 • Lyssnar på vad fackfolk och våra ledningsgrupp säger
 • Aktivt för dialog med våra medborgare i dessa strategiska långsiktiga lösningar för att få en gemensam grundsyn innan beslut tas

FÖRNYAT ARBETSSÄTT

Det är nödvändigt att utveckla demokratin i vårt samhälle där människorna känner sig mera inkluderade i besluten som rör allas framtid och att de känner att vi lyssnar och att de blir sedda.

Därför måste vi ödmjukt pröva nya vägar för att förtjäna medborgarnas förtroende som politiker, såsom

 • Att skapa förutsättningar för ökad dialog oss politiker emellan
 • Att finna former där vi möter och lyssnar på vår personal
 • Att skapa förutsättningar för att våra ungdomar ska bli sedda och känna delaktighet bl a genom Ungdomsråd
 • Att finna former för hur vi lyssnar och uppmärksammar den idéburna sektorn och byaråden
 • Att finna former för att skapa ökad förståelse för och samverkan med företagare
 • Att göra politiken mera synlig i vardagen hos medborgarna

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.