Se alla

Budget 2019

Liberal kommentar till budgeten 2019

Onsdag 9 januari 2019

Liberalerna är stolta över att vi varit en del av den framröstade budgeten för 2019. Vi kan glädjande visa att flera av våra ”hjärtefrågor”, dvs speciellt viktiga områden från den valplan som vi gick till val på, är inkluderade i Samverkan för Bjäres budget för 2019.

Skolan först – utbildning, barn och unga.
Ett kinesiskt ordspråk säger: ”Att studera är som att ro uppför strömmen; den som inte tar krafttag glider tillbaka.” Därför måste vi ta ansvar för att alla barn i kommunen lämnar skolan med en god utbildning och därmed med förutsättningar att delta i vårt samhälle. 

Nu har vi en plan för var i kommunen skolorna ska ligga, och att de måste ha en viss storlek för att kunna fungera i förhållande till skolans styrdokument och för att kunna rekrytera duktiga medarbetare. Det får vi nu när vi genomför byggnation av en ny skola i Västra Karup och planerar för en ny skola i Hemmeslövsområdet. Våra barn är värda en god utbildning och då krävs det både ändamålsenliga lokaler och duktig personal och därför kan vi inte ha en byskola i alla våra sex tätorter. Vi Liberaler vet att detta kommer att ge oss kritik, men som Astrid Lindgren skrev: ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort. 

Integration är en angelägen fråga för alla kommuner – så även för Båstads kommun.
Astrid Lindgren sa också: ”Jag ogillar allt indelande av människor efter nationer och raser”. Det gör även vi Liberaler. Vi anser att Regeringsformens begrepp om människors lika värde ska gälla här i vår kommun. Vi ska därför stötta de krafter inom förvaltningen och ute i vårt samhälle som gör en insats för våra nya invånare så att de snabbt får lära sig svenska språket och snabbt kommer ut i samhället – antingen i praktik eller i arbete. Det är slöseri med människor att de inte får möjlighet att bidra till vårt samhälle! 

Trygghet
Äntligen får vår kommun ha en beredskaps- och säkerhetssamordnare. Båstads kommun är inte en otrygg kommun enligt de mätningar som görs, men det är en nödvändig funktion vid oförutsedda händelser. Det kan vara en storm som Gudrun eller ett större oljeutsläpp nära en av våra vattentäkter. Vi ska se till att vi har en modern krisberedskap och ett modernt säkerhetstänk. 

Men det räcker inte med detta. Vi Liberaler lovade att belysningen på våra vägar och våra GC-väger ska ses över och förbättras. Nu  finns det pengar avsatta till detta i vår budget. 

Närdemokrati
Närdemokrati handlar om människors frihet, rättigheter, möjligheter, delaktighet och skyldigheter. Vissa kallar det för samhällskontraktet. Vi har sett att barn och unga har svårt att komma till tals i vår kommun. Därför inrättar vi ett Ungdomsråd. 

Vård och omsorg
Kommunens befolkningsstruktur leder oss in på vård och omsorg. Vår budget ger pengar till dubbelbemanning nattetid. Det är helt i linje med att Liberalerna har lovat att verka för tillräckligt med händer och hjärtan i all omsorg. Det välfärdssamhälle vi har i dag är byggt genom våra äldres arbetsinsatser.

Nedläggning av Bjärehemmet i dess nuvarande form genomförs, då det kommer att finnas platser på nya Haga Park. Bjärehemmet är inte anpassat till dagens krav för ett fungerande vård- och omsorgsboende. Men det räcker inte. Vi planerar också för ett nytt vård- och omsorgsboende på Västra Bjäre/Torekov. 

Vi är väl medvetna om att vi inte kommer att ha råd med gratis kollektivtrafik för våra äldre under 2019, förhoppningsvis får vi det senare under mandatperioden. 

Företagsamhet och näringsliv
Vi ska bygga långt bättre relationer till vårt näringsliv, då företagande är en förutsättning för arbetstillfällen och skatteinkomster. Det är helt enkelt nödvändigt för att klara välfärden på sikt. Vårt samarbete med Båstad Turism och Näringsliv ska vi förstärka. Det gör vi genom ett tydligt och synligt politiskt ledarskap. 

Under mandatperioden ska vi anställa en kommunekolog. Vi vet att miljöutmaningarna är globala, men vi vet också att lösningarna i regel är lokala och regionala. Vi investerar och återinvesterar inom vårt vatten- och avloppssystem på olika områden i kommunen vilket framgår av vår investeringsbudget. 

Det finns långt mera att säga om Samverkan för Bjäres budget ur Liberalernas synvinkel. Men budgeten har vi tagit fram i samverkan och med målet att ge förutsättningar för att uppfylla vår vision: Ett bättre sätt att leva!