Liberalerna har deltagit i ett seminarium anordnat av Skånskt bostadsnätverk. En arena för samverkan kring ökat bostadsbyggande i Skåne. Trots att bostadsbyggandet har ökat så täcker det bara en bråkdel av behovet. Antalet hyresrätter har till och med minskat totalt sett. Detta är särskilt olyckligt då hyresrätten är den boendeform som är allra viktigast för ekonomiskt svaga grupper och för rörligheten på arbetsmarknaden. Ska vi få balans på den skånska bostadsmarknaden krävs samarbete mellan de olika aktörerna som skapar fler bostäder.

Hur vill man leva och bo på ålderns höst, var en av punkterna på seminariet. Det tydliga svaret från forskarna var – ”Man vill ha ett boende som succesivt anpassas just till mina behov: 50 % vill bo hemma i den bostad som man levt länge i – 30 % vill flytta till ett trevligt äldreboende och 10 % vill bo i en egen liten lägenhet.

När man blir riktigt gammal vill 80 % behålla kontrollen över sig själv och sitt boende. Med andra ord inte några kollektiva lösningar.

Den stora uppgiften för oss alla är hur ordna bostad för de som idag står utan bostad, nämligen: de unga, nyanlända, låginkomsttagare och arbetslösa. De har en mycket svår situation och dagens regler gör att de aldrig kan köpa sig en bostad och har ej råd med en nyproducerad hyreslägenhet.

Vi liberaler anser att kommunen kan ta ett ökat ansvar för att skapa en bättre bostadsmarknad och då speciellt för de som har svårast att få en bostad. Vårt kommunala bostadsbolag Båstadhem måste bygga fler hyresrätter och även medverka till att bygga bostadsrätter. På så sätt ökar vi utbudet och medverkar till att rörligheten och utbudet på bostadsmarknaden ökar.