Om Gitte

Birgitte Dahlin, Båstad, egenföretagare. Liberalernas gruppledare, ordinarie kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Gitte sitter också som ersättare med yttrandefrihet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

De senaste åren har jag sett hur populismen tar mera och mera plats i det offentliga rummet – en plats där demokratin alltid har stått. Då jag tror på demokrati och närdemokrati har jag valt att engagera mig i politiken. Jag har valt Liberalerna då partiet både vill främja den enskildes rätt och möjlighet att välja – och samtidigt ta hand om samhällets utsatta. Vill man sätta en etikett på mig kan det vara socialliberalism. Ju mera jag har satt mig in i Liberalernas politik har jag känt att jag valt rätt!

Jag tror på ett jämställt samhälle. Det ska inte göra någon som helst skillnad vilket kön du har, vilken tro du har, i vilket land du är född, om du har ett funktionshinder eller vilken utbildning du har. Alla ska delta utifrån sina förutsättningar – och alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Som aktiv kommunpolitiker har jag möjlighet att förverkliga detta.

Mitt arbetsliv har varit inom utbildningssektorn. Där har jag insett hur viktigt det är att alla får en god utbildning. Utbildningen är biljetten in till yrkeslivet och till att bli en del av vårt demokratiska samhälle. Jag har också sett hur det gått när man inte fått en ordentlig utbildning och därför inte fått möjligheten att bidra till samhället. Jag vet att utbildning kostar men det kostar långt mera att inte få sin utbildning. Frågan om skolan är därför viktig för mig. Här utbildar vi framtidens medarbetare inom vård- och omsorg, inom industrin, inom kommunal verksamhet, ja inom alla områden som krävs för ett livskraftigt och expansivt samhälle. Med andra ord ett samhälle som kan hantera nutidens och framtidens utmaningar.

Vilken tycker du är den viktigaste frågan för Båstads kommun just nu? Jag kan inte säga att en enskild fråga är viktigare än de andra. Våra sex hjärtefrågor är alla viktiga för framtidens Bjäre. Vi har konkreta förslag på hur vi ska förverkliga dem och vi lovar inte mera än vi kan hålla. Dessutom måste vi fokusera på miljöfrågorna ihop med alla partier i kommunen då vi har en utmaning som ska hanteras gemensamt. Jag vet att också kultur är viktig för alla invånare då det är ett sätt att berika människan. Det ska vara tryggt att rösta på Liberalerna den 9 september 2018.

Hela mitt yrkesliv har jag jobbat med att bygga samhälle. Det vill jag fortsätta med!