Om Thomas

Thomas representerar Liberalerna och är ordförande i kommunfullmäktige.

Allt sedan ungdomsåren har jag varit engagerad i samhällsfrågor. Jag har blivit fostrad i föreningslivet, Grevie GIK, att vara en i kollektivet som drar sitt strå till stacken.

Och så småningom blev det politiken och den liberala tanken om individens frihet med stort socialt ansvar har alltid varit levande för mig. Därför har jag alltid varit Liberal.

Nu brinner jag för att alla i vår kommun ska få möjlighet att göra sin röst hörd. Våra byaråd och våra föreningar är för mig några av grundpelarna i vårt samhälle. Att stödja och uppmärksamma våra företagare är också viktigt för mig eftersom de skapar jobb och jobb ger oss resurser att satsa på skola, vård och omsorg. Men barnen är dock det viktigaste – en bra förskola och skola ger grunden till att våra barn och ungdomar kan förverkliga sina drömmar.