Om Mats

Mats, Hemmeslöv, verksamhetschef. Förutom ordinarie i fullmäktige, så är han Liberalernas vice gruppledare, ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie i utbildningsnämnden samt i dess arbetsutskott.

För 20 år väcktes mitt intresse för lokalpolitik när centraliseringen av köken på förskolorna var på gång. Vårt föräldrarengagemang den gången gav resultat och fortfarande i dag doftar det matlagning på våra förskolor.

Liberalismen betonar att individen har frihet och eget ansvar och för mig är det viktigt att få fatta mina egna val, men det ska också finnas en stor samhällig grund där det sociala skyddsnätet finns för att stötta.

Jag vill vara med och arbeta för att Bjärehalvön fortsatt är attraktiv som plats att bo och leva i, att vara gäst på och att det finns ett blomstrande näringsliv som skapar grund för arbete på hemmaplan.

Senaste mandatperioden har jag varit aktiv liberal politiker i utbildningsnämnd och fullmäktige.

Framtidens skolstruktur är en viktig fråga för oss liberaler. Jag vill se skolor med ett stort fokus på innehåll. En arbetsmiljö som stimulerar lärare och elever. Jag tycker att hellre att vi har lite större skolor där det finns kraft och utrymme för lärare och andra stödpersoner, än små där det kan vara svårare att hitta kompisar, lärare som inte har stöd i kollegor och speciallärare och skolhälsovården som lägger arbetstid på vägarna.

Våra skolor ska vara en trygg och stabil plats för våra barn. Beslut som tas ska vara genomtänkta och förankrade. För mig är det viktigt att vi politiker bestämmer strukturen och att lärare och rektorer får det fulla förtroendet att sköta undervisningen.